خداحافظ پدربزرگ! | Goodbye grandfather! ۱۳۹۷-۴-۲۳ ۰۹:۵۲:۰۶ +۰۰:۰۰

خداحافظ پدربزرگ

«نگریستن» در یک عصر تابستانی سال ۱۳۹۳ به سفارش خانم مرجانی از پدربزرگ ایشان در شهر سبزوار عکاسی کرد. خانم مرجانی در دوحه (قطر) زندگی می‌کند. آن روزها حال پدربزرگ بدتر می‌شد ولی مرجانی به دلیل تعهدات شغلی امکان سفر به ایران را پیدا نمی‌کرد. او در کودکی پدر خود را از دست داده بود و پدربزرگ جای پدر را برای او گرفته بود. علاقه‌ی شدید او به پدربزرگ باعث شد تصمیم بگیرد حداقل برای آخرین بار پدربزرگش را از راه عکس ببیند. «نگریستن» صبح روز بعد از دریافت درخواست خانم مرجانی عازم سبزوار شد و همان روز چند عکس که اینجا می‌بینید را از پدربزرگ در بستر بیماری گرفت.

«نگریستن» شب را هتلی در شهر ساکن شد تا صبح روز بعد برای ادامه‌ی عکاسی برود اما متأسفانه همان شب پدربزرگ از دنیا رفت.

Goodbye grandfather!

Negaristan photographed Mrs. Marjani’s grandfather in Sabzevar, 650 km east of Tehran, Iran, on an order in summer 2014. Marjani herself lives in Doha, Qatar. Her grandfather in her hometown was sick and his health condition was getting worse. Although it takes a 2-hour flight from Qatar to Iran, Marjani was seriously busy with work and could not visit him.

Mrs. Marjani had lost his father at age 5 so her grandfather kindly supported her and her mother through their lives. Marjani loved him as her father, so she was sad with the situation she was stuck in. Finally, she decided to ask Negaristan for a documentary recording of her grandfather’s –maybe last days. Negaristan headed to Sabzevar first thing in the morning and visited grandfather and took some photos.

Negaristan stayed that night in a hotel, standing by for next photography session in the next morning, but unfortunately though, grandfather passed away that night.

dfvadf

پدربزرگ در بستر بیماری

Grandfather was pretty sick and the situation didn’t look promising.

dfvadf

یک برگ دعا (سمت راست) و ترکیبی از آیات قرآن و نظر قربانی برای دور کردن چشم زخم بالای سر پدربزرگ آویزان شده‌اند.

A written prayer for blessing (right) and a Nazar to protect grandfather against the evil eye were hung on the wall.

dfvadf

پدربزرگ در بستر بیماری

Grandfather was pretty sick and the situation didn’t look promising.

dfvadf

داروها و وسایل مراقبت و نگهداری از پدربزرگ

Medicine and some caring staff next to grandfather’s bed

dfvadf

پدربزرگ در بستر بیماری

Grandfather was pretty sick and the situation didn’t look promising.

dfvadf

چرخ‌های تختخواب پدربزرگ،

مدت‌ها است پدربزرگ نمی‌تواند راه برود.

The wheels of grandfather’s bed, he wasn’t able to walk for quite a long time at the time of photography.

dfvadf

پرچم عزاداری عاشورا به بالای تخت پدربزرگ سنجاق شده است.

A religious sign has pinned above the head of grandfather for blessing.

dfvadf

پنجره‌ی اتاقی که تخت پدربزرگ در آن قرار داده شده است.

The window of the room in which grandfather rests.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند. انتشار عکس‌ها به نحوی تنظیم شده که مفاد قرارداد عدم افشا بین نگریستن و مشتری را نقض نکند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED