تکیه‌ی معاون الملک

«نگریستن» از نقاشی‌های تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه به سفارش یک مؤسسه پژوهشی فرهنگی در سال ۱۳۹۷ عکاسی کرده است.

کاشیکاری‌های مزین به نقاشی‌های این تکیه در دوره‌ی قاجار به دست سید ابوالقاسم مانی و استاد حسین نقاش تهرانی و حاج حسن کاشی‌پز تهرانی ساخته شده است. تکیه‌ها بناهایی مخصوص برپاکردن مراسم سوگواری محرم بوده‌اند و ساختن و نگهداری از آنها مورد توجه بزرگان بوده است.

«نگریستن» این پروژه را برای مستندسازی کامل این اثر تاریخی و تهیه‌ی کتاب جامع تکیه معاون‌الملک عکاسی کرده است.

اینجا بعضی از عکس‌های این مجموعه نشان داده شده‌اند.

Moaven al-Molk Tekyeh

In 2018, Negaristan photographed paintings on the tiles of Moaven al-Molk Tekyeh in Kermanshah, western Iran, on a contract with a cultural heritage research institute. The Tekyeh was built around 1900. Tekyehs are buildings dedicated to religious ceremonies of mourning for Husayn ibn Ali, the grandson of Muhammad who was killed in the battle of Karbala in 680 CE.

The paintings are by Abolqasem Mani and Hussain Naqash Tehrani and date back to a century ago and the Qajar era. The tiles are made by Hassan Kashipaz Tehrani.

This project was undertaken to document the building for a comprehensive book about this historic monument.

dfvadf

عکس پانوراما از صحن عباسیه، تکیه‌ی معاون‌الملک، ۱۳۲۰ ه ق، کرمانشاه

A panoramic view of Abasyeh court in Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

نقاشی کاشی‌های بیرون دروازه‌ی ورودی اصلی تکیه‌ی معاون الملک با نقوش تزئینی و شیر و خورشید

Lion and sun, a traditional motif in Iran, next to the main entrance of Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

تصویر امام حسین (علیه السلام) در بیرون دروازه‌ی ورودی اصلی تکیه‌ی معاون الملک

An icon of Husayn ibn Ali grandson of Muhammad who was killed on day Ashura in the Karbala battle in 680 CE.

کاشی‌های دیوار راهروی ورودی صحن حسینیه‌ی تکیه‌ی معاون الملک با نقوش تزئینی و تصاویر مربوط به واقعه‌ی عاشورا

Tiles next to the main entrance of Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran, with ornamental paintings and scenes from Ashura

کاشیکاری‌های متقارن با نقوش تژئینی و دعای نادعلی که بصورت شیر نوشته شده است، صحن حسینیه‌ی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

Two sets of symmetrically painted tiles with the zoomorphic calligraphy of a famous prayer called the Nadi Ali

Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

تابلویی که عزاداری ماه محرم را نشان می‌دهد، صحن حسینیه‌ی تکیه‌ی معاون الملک

آخوند با ریش بلند در حال نوحه‌خوانی و مردم در حال سینه‌زنی و قمه‌زنی نقاشی شده‌اند.

The mourning ceremony for Ashura, Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

کاشیکاری‌های با نقاشی‌های تاریخی و اساطیری و نقش‌های تزئینی از حیوانات و اماکن مهم ایران در صحن حسینیه‌ی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

Historical and mythologic icons, animals and important buildings

These tiles are mounted on the eastern wall of Husaynieh court in Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

نقاشی آمدن زعفر جنی به پای حضرت حسین (علیه السلام)،

کاشیکاری‌های دیواری زینبیه در تکیه‌ی معاون الملک کرمانشاه

Painting showing a story about Zafar, the Jinn whose offer to help was rejected by Husayn ibn Ali in the Karbala battle on Ashura, inside the Zeynabiyeh hall in Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

این نقاشی «رزم نمودن حضرت علی اکبر» را نشان می‌دهد.

کاشیکاری‌های دیواری زینبیه در تکیه‌ی معاون الملک کرمانشاه

Battle of Ali Akbar, the older sun of Husayn ibn Ali in Karbala on the day of Ashura, inside the Zeynabiyeh hall in Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

پانورامای دیوار شمالی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

بعضی جزئیات از کاشی‌های این دیوار در ادامه نشان داده شده‌اند:

A panoramic view of the northern wall of Abbasiyeh court in Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

Some details of the painted tiles of the wall are shown below.

کاشی‌هایی با نقش شخصیت‌های مشهور معاصر در صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

تصویر بعضی از شخصیت‌ها بر اثر عداوت شخصی یا نفرت اجتماعی مخدوش شده است.

Portraits of famous Iranian contemporary characters

Some portraits have been damaged deliberately probably because of personal hostility or public hatred.

dfvadf

بازنمایی نقوش بیستون و تخت جمشید بر دیوار شمالی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

A reproduction of the inscriptions of Behistun and Persepolis

Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

کاشی‌های با نقش شخصیت‌های اساطیری ایران بر دیوار شمالی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

Portraits of mythological Iranian characters, Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

نقاشی بارگاه سلیمان نبی (علیه السلام) با حضور انسان‌ها و جنیان و حیوانات بر دیوار شرقی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

The Court of Solomon, Muslims believe that he had humans, Jinns and animals at his service. The painting is on the eastern wall of Abbasiyeh court in Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

نقاشی داستان یوسف پیامبر (علیه السلام) بر دیوار شرقی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

دو تابلو از این نقاشی در ادامه بزرگنمایی شده‌اند:

Some scenes from the story of Joseph as narrated in Quran

Scroll down to see two magnified scenes from this painting.

dfvadf

صحنه ورود یوسف به مجلس مهمانی زلیخا بر دیوار شرقی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

Joseph enters to a banquet on an invitation from Potiphar’s wife.

Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

dfvadf

صحنه بازگشت یوسف به کنعان بر دیوار شرقی صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

Joseph returns to Canaan and is welcomed by his father, Jacob.

Moaven al-Molk Tekyeh, Kermanshah, Iran

کاشی‌هایی با نقش شخصیت‌های مشهور معاصر در صحن عباسیه تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه

تصویر بعضی از شخصیت‌ها بر اثر عداوت شخصی یا نفرت اجتماعی مخدوش شده است.

تصویر مخدوش شده‌ی معاون‌الملک سازنده‌ی تکیه نیز نشان داده شده است.

Portraits of famous Iranian contemporary characters

Some portraits have been damaged deliberately probably because of personal hostility or public hatred.

Portrait of Moaven al-Molk -the founder of this Tekyeh- has been also damaged.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی ممکن است تغییر داده شده باشند و یا با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data might have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED