پرتره‌ی مادر

نگریستن در سال ۱۳۹۲ از زندگی خانم شبستری در تهران عکاسی کرد. پروژه به سفارش فرزند ایشان و با هدف ثبت یک تصویر صمیمی و نزدیک از زندگی روزمره‌ی مادر اجرا شد. نگریستن حدود یک سال، یک یا دو بار در ماه، به خانه‌ی خانم شبستری می‌رفت و عکس می‌گرفت. بعضی از جلسه‌ها بدون اطلاع قبلی و سرزده بودند تا نگریستن بتواند صحنه‌هایی واقعی از زندگی این مادر ۶۶ ساله ثبت کند.

حاصل کار، یک آلبوم عکس صد برگی، سه تابلوی دیواری و تعدادی قاب عکس رومیزی بود.

نگریستن طبق توافق با مشتری و به علت رعایت حریم خصوصی نمی‌تواند مجموعه‌ی کامل این پروژه را منتشر کند و فقط مجاز به انتشار منتخب کوچکی از عکس‌ها است. اما همین عکس‌ها، با اینکه مادر در آنها حضور ندارد، حرف‌های زیادی از زندگی خانم شبستری می‌گویند: روحیات، علاقه‌ها و مشغولیت‌های روزمره: آشپزی، خیاطی، پرورش گیاهان و غیره

زمان نسبتاً طولانی این پروژه به عکاس و خانم شبستری فرصت می‌داد تا رابطه‌ی راحت و صمیمی با هم برقرار کنند. این رابطه منجر به ثبت عکس‌هایی شد که بصورت غیرمستقیم مادر را نشان می‌دهند ولی با عکس‌های پرتره‌ی معمولی قابل مقایسه نیست.

Portrait of a Mother

Negaristan captured the life of Mrs. Shabestari in her home in Tehran, Iran in 2013. The project was ordered by her son who intended to make a close, intimate record of his mother’s daily life.

Negaristan was going to Mrs. Shabestari’s home once or twice in a month for about one year. Sometimes the photography session was held without prior notice making the photographer able to take pictures of pure and real moments of this 66 years old mother.

The result was a photo album with 200 pages, three wall-mounted picture frames, and a dozen tabletop frames.

We cannot publish the whole collection here due to the privacy of our client. However, we are permitted to share only the pictures in which Mrs. Shabestari is not present. So here you see only a few shots from this project, but we think this selection still have a lot to say about the character, hubbies and daily life of her: cooking, knitting, sewing, growing plants etc.

The long duration of this project let the photographer and the subject establish an intimate relation. This made us able to capture pictures that show the mother indirectly, incomparable with usual portraits.

زمستان است و مادر این ماهی را برای باز شدن یخش کنار رادیاتور گذاشته است. | It’s winter, and the mother has left a fish next to the radiator to defrost.

زمستان است و مادر این ماهی را برای باز شدن یخش کنار رادیاتور گذاشته است.

It’s winter, and the mother has left a frozen fish next to the radiator to defrost.

یک دسته گل که مادر در حیاط خانه پرورش داده است. | A bunch of flowers from the bushes that the mother has raised in the courtyard.

یک دسته گل که مادر در حیاط خانه پرورش داده است.

A bunch of flowers from the bushes that the mother has raised in the courtyard.

امشب مادر مهمان دارد. قابلمه‌ی دلمه روی اجاق قل‌قل می‌کند. | A saucepan full of Dolma on the oven, the mother has guests tonight.

امشب مادر مهمان دارد. قابلمه‌ی دلمه روی اجاق قل‌قل می‌کند.

A saucepan full of Dolma on the oven. The mother has guests tonight.

ظرف‌های تزئینی گوشه‌ی آشپزخانه‌ی خانم شبستری | Decorative containers in a corner of the kitchen

ظرف‌های تزئینی گوشه‌ی آشپزخانه‌ی خانم شبستری

Decorative containers in a corner of the kitchen

مادر یک قناری دارد که تازگی‌ها دیگر آواز نمی‌خواند. او نگران است و می‌خواهد حیوان را به باغ وحش بدهد تا کنار همنوع‌هایش زندگی کند. | Mother has a canary that doesn’t sing anymore. She is worried about it and going to give it to the zoo.

مادر یک قناری دارد که تازگی‌ها دیگر آواز نمی‌خواند. او نگران است و می‌خواهد حیوان را به باغ وحش بدهد تا کنار همنوع‌هایش زندگی کند.

The mother has a canary that doesn’t sing anymore. She is worried about it and is going to give it to the zoo.

شیشه‌های ترشی که مادر تازه انداخته است. چند ماه بعد می‌رسند و آماده‌ی خوردن می‌شوند. | Every year Mrs. Shabestari pickles some vegetable. They will be ready in the winter.

شیشه‌های ترشی که مادر تازه انداخته است. چند ماه بعد می‌رسند و آماده‌ی خوردن می‌شوند.

Every year Mrs. Shabestari pickles some vegetable. They will be ready in the winter.

دستگیره آشپزخانه که مادر خودش بافته است. | Hand-knit dishcloths by Mrs. Shabestari

دستگیره آشپزخانه که مادر خودش بافته است.

A hand-knit dishcloth made by Mrs. Shabestari

بامیه‌های تازه‌ای که مادر شسته است. قسمتی را امروز می‌پزد و قسمتی را فریز می‌کند. | Washed and spread ladyfingers, some to be cooked for dinner and the excess goes into the freezer.

بامیه‌های تازه‌ای که مادر شسته است. قسمتی را امروز می‌پزد و قسمتی را فریز می‌کند.

Washed and spread ladyfingers, some to be cooked for dinner and the excess goes into the freezer.

گوشه‌ای از «نمازخانه»، اسمی که مادر بر اتاقی که در آن نیایش می‌کند گذاشته است. | A corner of the “chapel”, what Mrs. Shabestari calls the room in which she usually prays. The calligraphy is a poem by Saadi Shirazi: “Nightingale, bring tidings of spring.”

گوشه‌ای از «نمازخانه»، اسمی که مادر بر اتاقی که در آن نیایش می‌کند گذاشته است.

A corner of the “chapel”, what Mrs. Shabestari calls the room in which she usually prays. The calligraphy is a poem by Saadi Shirazi: “Nightingale, bring tidings of spring.”

غذای امروز کتلت گوشت است. | Today’s lunch is meat cutlet.

غذای امروز کتلت گوشت است.

Today’s lunch is meat cutlet.

یک هندوانه کنار سینک ظرفشویی منتظر نشسته است. | A watermelon is waiting next to the sink.

یک هندوانه کنار سینک ظرفشویی منتظر نشسته است.

A watermelon waiting next to the sink.

مادر در اتاق کناری دنبال یک سوزن می‌گردد. فنجان چای منتظر اوست. | The mother is searching for a needle in the next room. The cup of tea is waiting for her.

مادر در اتاق کناری دنبال یک سوزن می‌گردد. فنجان چای منتظر اوست.

The mother is searching for a needle in the next room. The cup of tea is waiting for her.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی ممکن است تغییر داده شده باشند و یا با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data might have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED