باند پرواز سنگلاخ

این یک معدن سنگ کوچک متروکه در نزدیکی حسن‌آباد تهران است. «نگریستن» این مجموعه را در سال ۱۳۹۳ به سفارش یک ایرانی مقیم انگلستان به نام حسین عکاسی کرد. حسین تازه سومین شعبه رستوران زنجیره‌ای خود را در لندن راه انداخته بود و حالا یادآوری گذشته برایش خوشایند بود.

سال‌ها قبل، او  نگهبان ساده‌ی این معدن دورافتاده در جنوب شرق تهران بود. او باید کامیون‌هایی که بار می‌بردند را ثبت می‌کرد و شب و روز از ماشین‌ها و ساختمان کوچک معدن مواظبت می‌کرد. تنهایی‌های طولانی در سکوت شب‌های اینجا، بدون هیچ مشغولیت و همصحبت، حسین را در تغییر دادن وضع خودش مصمم کرد. معدن در مسیر پرواز هواپیماهایی که از شرق به تهران می‌رسیدند بود. حسین روی زمین دراز می‌کشید و هواپیماها را می‌شمرد. او که در روستایی کم جمعیت همین اطراف به دنیا آمده بود به خودش قول داد روزی سوار یکی از این هواپیماها به دنبال سرنوشت هیجان انگیزتری برود.

بالاخره حسین نه با هواپیما بلکه از راه زمین و به مصیبت از ایران رفت و زندگی دیگری برای خودش ساخت. حالا زنده کردن خاطره‌ی سال‌های نگهبانی معدن سنگ شازده ابراهیم برایش شیرین است زیرا سختی آن سال‌ها را عامل حرکت و تغییر شرایط خودش می‌داند.

The Rocky Runway

This is an abandoned rock quarry in Hasanabad, near Tehran. Negaristan photographed it in 2014 on an order from ‌Husayn, an Iranian living in England. Husayn was opening the third branch of his chain restaurants in London and was eager to remind himself of the past.

Many years ago, Husayn was a full-time watchman for this outlying quarry in southeast of Tehran, Iran. He had to record incoming and outgoing trucks and keep watch on the equipment 24/7. The long solitude and lack of any entertainment or companionship pushed Husayn to change his condition. The quarry was located near Tehran’s eastern air corridor. Husayn used to lie down and count the passing airplanes. One night he promised himself to board one of those planes and pursue a more exciting future.

Finally, he left his country, Iran, not on an airplane but via a difficult land journey and built a new life overseas. Recalling those difficult days here at this quarry is now sweet to him because the hardship of those years is what moved him to change.

dfvadf

معدن سنگ به اسم امام‌زاده‌یی مدفون در روستای نزدیک اینجا نام گذاری شده است.

The quarry is named after the holy shrine of “Shazdeh Ibrahim” in the nearby village.

dfvadf

این آخرین سربالایی سنگلاخ است که به ساختمان نگهبانی معدن می‌رسد.

This is the last uphill dirt road leading to the quarry’s shed where Husayn used to stay.

منظره‌ای که حسین حدود ۳ سال از پنجره‌ی ساختمان نگهبانی به جاده‌ی منتهی به معدن سنگ نگاه می‌کرد. The view from shed’s window, the road to the quarry.

جاده‌ی منتهی به معدن سنگ: منظره‌ای که حسین حدود ۳ سال از پنجره‌ی ساختمان نگهبانی می‌دید.

The view from the shed’s window overlooking the road to the quarry.

«نگریستن» از تمام دیوار نوشته‌های ساختمان عکس گرفته است. بعضی از آنها بعد از رفتن حسین نوشته شده‌اند. این یکی را حسین خودش نوشته بود. میخ‌هایی که رخت‌آویز بودند هنوز بر دیوارند. Negaristan shot all graffiti on the walls of quarry’s office building. Some of them has been written after Hussein left, but this one is written by him. The nails which were used as cloth hangers are still there.

«نگریستن» از تمام دیوار نوشته‌های ساختمان عکس گرفته است. بعضی از آنها بعد از رفتن حسین نوشته شده‌اند. این یکی را حسین خودش نوشته بود. میخ‌هایی که رخت‌آویز بودند هنوز بر دیوارند.

Negaristan has shot all the graffiti on the walls of the quarry’s office building. Some of them has been written after Husayn left, but this one was written himself. The nails that were used as cloth hangers are still there.

در این عکس دورنمای ساختمان نگهبانی و محوطه‌ی معدن و دشت پایین‌دست دیده می‌شود. در روزهای فعالیت معدن، سکوت اینجا را غرش ماشین‌آلات معدنی و کامیون‌ها می‌شکست. This is the landscape of quarry to the lower plain. When the quarry was still operational, silence was interrupted by roaring trucks and mining machinery.

در این عکس دورنمای ساختمان نگهبانی و محوطه‌ی معدن و دشت پایین‌دست دیده می‌شود. در روزهای فعالیت معدن، سکوت روزهای اینجا را غرش ماشین‌آلات معدن و کامیون‌ها می‌شکستند.

This is the landscape surrounding the quarry showing the downhill plane in the distance. When the quarry was still operational, the silence was interrupted by roaring trucks and the mining machinery.

نخاله‌ها و زباله‌هایی که در کف ساختمان ویرانه‌ی نگهبانی ریخته است. Rubble and debris on the floor of quarry’s destroyed building.

نخاله‌ها و زباله‌هایی که در کف ساختمان ویرانه‌ی نگهبانی ریخته است.

The rubble and debris on the floor of the quarry’s destroyed building.

یک ترکیب‌بندی از دو سوی یک دودکش بخاری. این عکس برای حسین یادآور شب‌های سرد و کلنجار رفتن‌هایش با بخاری نفتی است. A composition from a stove’s chimney on two sides of the wall. It reminds Hussein of struggles with an old oil-burning stove in cold nights.

یک ترکیب‌بندی از دو سوی یک دودکش بخاری. این عکس برای حسین یادآور شب‌های سرد و کلنجار رفتن‌هایش با بخاری نفتی است.

A composition from a stove’s chimney from both sides of the wall. This photo reminds Husayn of his struggles on cold nights keeping an old oil-burning stove alight.

منظره‌ای که حسین حدود ۳ سال از محوطه‌ی جلوی ساختمان نگهبانی می‌دید. The view Hussein kept looking at for 3 years on daily basis.

منظره‌ای که حسین حدود ۳ سال از محوطه‌ی جلوی ساختمان نگهبانی می‌دید.

Husayn’s daily view for about three years.

معدن سنگ درست زیر مسیر هواپیماهای ورودی به تهران است. هواپیماها برای نشستن ارتفاع کم می‌کنند. سوار شدن به یکی از این‌ها و رفتن دنبال سرنوشتی دیگر آرزوی حسین بود. The quarry is located under Tehran’s east air corridor. Airplanes descend to approach Tehran’s airport. Boarding one of these planes and going for an exciting life was what kept Hussein going on back then.

معدن سنگ درست زیر مسیر هواپیماهای ورودی به تهران است. هواپیماها برای نشستن ارتفاع کم می‌کنند. سوار شدن به یکی از این‌ها و رفتن دنبال سرنوشتی دیگر آرزوی حسین بود.

The quarry sits under Tehran’s eastern air corridor. Airplanes fly over as they descend to approach Tehran’s airport. Boarding one of these planes and embarking on a journey to an exciting life was what kept Husayn going on back then.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی ممکن است تغییر داده شده باشند و یا با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data might have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED