مرگ بزرگ

عکاسی از دریاچه‌ی در حال مرگ ارومیه به سفارش آقای دریانی، یک ایرانی ساکن آمریکا، انجام شده است. از دریاچه‌ی ارومیه زیاد عکاسی شده و در اینترنت در دسترس است ولی آقای دریانی عکس‌های اصلی و با کیفیتی لازم داشت تا برای چاپ در ابعاد بزرگ به کار بیایند.

دریاچه‌ی ارومیه در روزگاری نه چندان دور ششمین دریاچه‌ی بزرگ زمین بود و بخاطر درخشندگی و رنگ آبی آن به نام‌های چیچست (درخشنده) و کبودا خوانده می‌شد.

آقای دریانی متولد دریان، روستایی در شمال شرق دریاچه ارومیه است. خانواده‌ی او در کودکی برای گردش و آبتنی به بندر شرفخانه در ساحل شمالی دریاچه می‌رفتند. خاطرات خوش روزهای کودکی در کنار پدر و مادر و خواهر و برادرها هنوز در ذهن آقای دریانی زنده است. غم‌انگیز بودن عکس‌ها قبل از اجرای پروژه قابل پیش‌بینی بود با این حال روبرو شدن با واقعیت فعلی دریاچه نوعی تسلی سوگوارانه برای آقای دریانی بود.

او عکس بوته‌ی نمک‌آجین را به نشانه‌ی امید و مقاومت در ابعاد بزرگ در دفتر کارش نصب کرده است (پایین را ببینید).

«نگریستن» چند بار در تابستان و پاییز ۱۳۹۳ برای عکاسی از بقایای دریاچه به آذربایجان سفر کرد. برای گرفتن بعضی عکس‌های این مجموعه چند ساعت در عمق نمکزار پیاده روی شده است. اینجا بعضی از عکس‌های این مجموعه را می‌بینید.

The Big Death

We took pictures of the dying Lake Urmia in the northwest of Iran on an order from Mr. Daryani, an Iranian residing in the US. There are many pictures of the lake on the web, but Mr. Daryani needed original high-quality shots suitable for large-scale prints.

Not many years ago, the lake was the sixth largest in the world and it was named Chichast (glittering) and Kabuda (blue).

Mr. Daryani was born in Daryan, a village northeast of Lake Urmia. He moved to the US when he was young, but he always recalled the sweet childhood memories of his family—all the brothers and sisters, uncles and aunts—swimming and picnicking at Port Sharafkhaneh on the north coast of the lake.

Even before running the project, it was predictable that the photos would provoke a profound sorrow in Mr. Daryani, but facing the reality was ultimately a way for him to cope with the tragedy. He has hung in his office a large print of the shot we took of a salt-covered bush (see below) as a symbol of resistance and hope.

We made several trips to Azerbaijan, the northwest province of Iran, in the summer and autumn of 2014. Some photos are taken on long walks into the salt-pan left behind by the drying lake.

dfvadf

از ساحل بندر شرفخانه تا پنج کیلومتر داخل دریاچه فقط صحرای نمک است. از آنجا جلوتر نمک‌ها مرطوب هستند. امروز در بالادست رودخانه‌های منتهی به دریاچه باران باریده و آب در فاصله‌ی ۶ کیلومتری از ساحل کمی بالا آمده است.

Moving from the beach at Port Sharafkhaneh into what used to be the lake, over a five-kilometer stretch there is now a salt pan. From that point on, the salty ground is wet. Today it is raining in the upstream, so here, six kilometers from the coast, the water has slightly risen.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

حشره‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

پرنده‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A dead bird on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

سکوی تعمیراتی کشتی‌ها که حدود ۱۰۰ سال قبل به دست روس‌ها در بندر شرفخانه، شهری در شمال دریاچه‌ی ارومیه، ساخته شده بود.

A wooden structure built around one hundred years ago by the Russians for repairing ships.

dfvadf

با قطع شدن بارش‌ها در بالادست رودخانه‌های منتهی به دریاچه آب دوباره عقب می‌نشیند.

As the rain stops in the upstream, the lake starts to shrink again.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

حشره‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

یک بوته‌ی نمک‌آجین در عمق دریاچه‌ی در حال مرگ ارومیه
ارتفاع آب، بعد از بارش‌های پراکنده در بالادست رودخانه‌های منتهی به دریاچه، چند سانتیمتر بالا می‌آید.

A salt-covered bush on the bed of the lake. The water rises slightly whenever it rains in the upstream.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

نمای داخلی یک کشتی تفریحی، قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Inside view of a cruise ship. Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

نمای داخلی یک کشتی تفریحی، قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Inside view of a cruise ship. Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

یک کپه‌ی نمک در عمق دریاچه‌ی در حال مرگ ارومیه

A pile of salt on the dried bed of Lake Urmia.

dfvadf

پرنده‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A dead bird on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

حشره‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

جریان‌های موقت آب روی بستر نمک‌زار ردهایی اینچنین به جا می‌گذارند.

These patterns are traced by the transient water flow on the thick salt bed.

dfvadf

بال یک حشره روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect’s wing on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible all over the lakebed.

dfvadf

یک پر روی بستر نمکی شوره‌زار به جا مانده از دریاچه‌ی ارومیه

A feather on the dried salty bed of Lake Urmia.

dfvadf

منظره‌ی غروب در دریاچه‌ی درحال مرگ ارومیه

The sun sets at the dying Lake Urmia.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی ممکن است تغییر داده شده باشند و یا با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data might have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED