مرگ بزرگ | The Big Death ۱۳۹۷-۴-۲۳ ۰۹:۵۲:۵۲ +۰۰:۰۰

مرگ بزرگ

عکاسی از دریاچه‌ی در حال مرگ ارومیه به سفارش آقای دریانی، یک ایرانی ساکن آمریکا، انجام شده است. از دریاچه‌ی ارومیه زیاد عکاسی شده و در اینترنت در دسترس است ولی آقای دریانی عکس‌های اصلی و با کیفیتی لازم داشت تا برای چاپ در ابعاد بزرگ به کار بیایند.

آقای دریانی متولد دریان، روستایی در شمال شرق دریاچه ارومیه است. خانواده‌ی او در کودکی برای گردش و آبتنی به بندر شرفخانه در ساحل شمالی دریاچه می‌رفتند. خاطرات خوش روزهای کودکی در کنار پدر و مادر و خواهر و برادرها هنوز در ذهن آقای دریانی زنده است. غم‌انگیز بودن عکس‌ها قبل از اجرای پروژه قابل پیش‌بینی بود با این حال روبرو شدن با واقعیت فعلی دریاچه نوعی تسلی سوگوارانه برای آقای دریانی بود. او عکس بوته‌ی نمک‌آجین را به نشانه‌ی امید و مقاومت در ابعاد بزرگ در دفتر کارش نصب کرده است.

«نگریستن» چند بار در تابستان و پاییز ۱۳۹۳ برای عکاسی از بقایای دریاچه به آذربایجان سفر کرد. برای گرفتن بعضی عکس‌های این مجموعه چند ساعت در عمق نمکزار پیاده روی شده است. اینجا بعضی از عکس‌های این مجموعه را می‌بینید.

The Big Death

Photographing the dying Urmia lake in north-west of Iran was due to an order from Mr. Daryani, an Iranian residing in the US. The lake had been photographed a lot and photos were on display on internet, but Daryani needed original shots suitable for large scale prints.

Daryani was born in Daryan, a village in north-east of Urmia Lake. He moved to the US when he was young, but he always enjoyed childhood’s sweet memories when his family went for swimming and picnic to Bandar-Sharafkhaneh at north coast of the lake, all brothers, sisters, uncles and aunts.

The sorrow in photos was predictable before running the project but facing the reality was ultimately a relieve to Mr. Daryani. He has hung a large print of the photo showing a salty bush in his office as a sign of resistance and hope.

Negaristan traveled to Azerbaijan, the north-west province of Iran in summer and autumn 2014. Some photos are taken on long walks into salt-pan resulted from the dried lake.

dfvadf

از ساحل بندر شرفخانه تا پنج کیلومتر داخل دریاچه فقط صحرای نمک است. از آنجا جلوتر نمک‌ها مرطوب هستند. امروز در بالادست رودخانه‌های منتهی به دریاچه باران باریده و آب در فاصله‌ی ۶ کیلومتری از ساحل کمی بالا آمده است.

At the moment, up to 5 KM after Bandar-Sharafkhaneh’s toward where the lake used to be there is only salt. From that point forward the salty ground is wet. Today it is rainy upstream so here at 6 km from coast, water is raised a bit.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

حشره‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

پرنده‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A dead bird on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

سکوی تعمیراتی کشتی‌ها که حدود ۱۰۰ سال قبل به دست روس‌ها در بندر شرفخانه، شهری در شمال دریاچه‌ی ارومیه، ساخته شده بود.

A wooden structure built about 100 years ago by Russians for repairing ships.

dfvadf

با قطع شدن بارش‌ها در بالادست رودخانه‌های منتهی به دریاچه آب دوباره عقب می‌نشیند.

As the rain stops in upstream lake starts to shrink again.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

حشره‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

یک بوته‌ی نمک‌آجین در عمق دریاچه‌ی در حال مرگ ارومیه
ارتفاع آب بعد از بارش‌های پراکنده در بالادست رودخانه‌های منتهی به دریاچه چند سانتیمتر بالا می‌آید.

A bush covered with salt on bed of Urmia lake. Today it is rainy upstream so here, at 6 km from coast, water is raised a bit.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

نمای داخلی یک کشتی تفریحی، قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Inside view of a cruise ship. Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

نمای داخلی یک کشتی تفریحی، قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Inside view of a cruise ship. Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

یک کپه‌ی نمک در عمق دریاچه‌ی در حال مرگ ارومیه

A pile of salt on dry bed of Urmia lake.

dfvadf

پرنده‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A dead bird on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

حشره‌ی مرده روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

جریان‌های موقت آب روی بستر نمک‌زار ردهای اینچنین به جا می‌گذارند.

The pattern of the thick salt layer is being changed by temporary flows of water.

dfvadf

بال یک حشره روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A dead insect’s wing on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

قایق‌ها و کشتی‌های به‌گل‌نشسته اینجا و آنجا در تمام سطح دریاچه به چشم می‌خورند.

Grounded ships and boats are visible here and there all over the lakebed.

dfvadf

یک پر روی بستر نمکی شوره‌زار حاصل از خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه

A feather on dry salty bed of Urmia lake.

dfvadf

منظره‌ی غروب در دریاچه‌ی درحال مرگ ارومیه

he sunset in dying Urmia Lake.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند. انتشار عکس‌ها به نحوی تنظیم شده که مفاد قرارداد عدم افشا بین نگریستن و مشتری را نقض نکند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED