آخرین نگاه به خانه

«نگریستن» به درخواست خانواده‌ی سبحانی از خانه‌ی سه طبقه‌ی واقع در یکی از فرعی‌های خیابان دماوند تهران، چند روز قبل از تخریب، عکاسی کرده است. سبحانی‌ها از پنجاه سال قبل در این ساختمان زندگی می‌کردند. آقا و خانم سبحانی وقتی جوان بودند خانه را ساختند و خودشان در طبقه‌ی همکف که حیاط کوچکی داشت ساکن شدند. دو طبقه‌ی بالا را اجاره دادند. سال‌ها گذشت و دو فرزند آنها بزرگ شدند و ازدواج کردند و جای مستأجرها را گرفتند. بعد نوه‌ها آمدند و از پله‌های ساختمان بالا و پایین دویدند.

سبحانی‌ها حالا این خانه‌ی فرسوده را فروخته‌اند و مالک جدید ظرف چند روز آینده ساختمان را ویران خواهد کرد تا آپارتمانی پنج طبقه به جای آن بسازد.

هر گوشه و کنار و جزئیات این خانه برای سبحانی‌ها با خاطرات تلخ و شیرین همراه است. این عکس‌ها که شاید برای یک بیننده‌ی غریبه معمولی به نظر برسند برای هر یک از اعضای خانواده‌ی سبحانی هجوم یادها و احساسات است. تا چند روز دیگر هیچ چیز از خانه -که تخریبش حتی همان روز عکاسی شروع شده بود و صدای کوبیدن پتک در فضاهای خالی آن می‌پیچید- باقی نخواهد ماند ولی عکس‌هایی که «نگریستن» گرفته همیشه هستند و لبخند را بر لب یا اشک را گوشه‌ی چشم خواهند نشاند.

این مجموعه عکس در سال ۱۳۹۲ عکاسی شده است.

The Last Look at the Home

Negaristan photographed this three-story building on an order from the Sobhani family in 2013. The building is located in the Damavand street of Tehran. Sobhanis had lived there for half a century, yet over the years the building had aged and was no longer suitable for living. It was sold and the Sobhani family moved out. The new owner was going to demolish the building and construct a new five-story in its place.

Mr. and Mrs. Sobhani built this house when they were young. They resided in the ground floor where they had a small yard and rented the two top floors. Years passed, their two kids grew up, got married and took the place of the tenants in the upper floors with their new families. Then came the grandkids, running up and down the stairs playing and filling the house with new memories. Sobhanis lived a portion of their lives here and it was hard to let the building go without a proper goodbye. So they called Negaristan.

When we started the photography, the demolition operation was already under way. The drumbeats of sledgehammers were shaking the building.

Although these photos may seem ordinary to us, for Sobhanis every single corner could be a reminder of a sweet or bitter memory, a trigger for smiles or tears. The building is no longer there, yet the photos captured by Negaristan will keep the memories alive for the Sobhani family.

ساختمان سه طبقه‌ی خانواده‌ی سبحانی یکی از آخرین خانه‌های قدیمی است که در این کوچه مانده‌اند. Sobhani’s 3 story building was one of the last old constructions in this alley.

ساختمان سه طبقه‌ی خانواده‌ی سبحانی یکی از آخرین خانه‌های قدیمی است که در این کوچه مانده‌اند.

Sobhani’s three story building was one of the last old constructions in this alley.

در ورودی آپارتمان طبقه‌ی اول با پنج پنجره‌ی شیشه‌ای کوچک، آقای سبحانی یکی از پنجره‌ها را یک بار که کلید از داخل روی در مانده بود شکست تا بتواند در را باز کند. Inside view of the first floor apartment’s entrance door with 5 small windows, Mr. Sobhani once broke the lower right window to take the key which was left inside on the door lock.

در ورودی آپارتمان طبقه‌ی اول با پنج پنجره‌ی شیشه‌ای کوچک،
آقای سبحانی یکی از پنجره‌ها را یک بار که کلید از داخل روی در مانده بود شکست تا بتواند در را باز کند.

Inside view of the first floor apartment: the entrance door with five small windows, Mr. Sobhani once broke the lower right window to take the key which was left inside on the door lock.

پنجره‌ی سرتاسری جنوبی طبقه‌ی سوم، جلوه‌ی شیشه‌های رنگی وقتی آفتاب می‌تابید دوچندان بود. The colorful glasses on the wide southern window. Back in the days the glitter was spectacular, especially when the sun was shining.

پنجره‌ی سرتاسری جنوبی طبقه‌ی سوم،
جلوه‌ی شیشه‌های رنگی وقتی آفتاب می‌تابید دوچندان بود.

The colorful glasses on the wide southern window. Back in the days the glitter was spectacular, especially when the sun was shining.

اتاق با شیشه‌های مشجر در طبقه‌ی همکف The all-patterned-glass room in the first floor.

اتاق با شیشه‌های مشجر در طبقه‌ی همکف

The all-patterned-glass room in the first floor.

گوشه‌ای از آشپزخانه‌ی طبقه‌ی همکف، تزئیناتی که بی‌ارزش شده و جا گذاشته شده‌اند. First floor kitchen corner with deprecated frippery.

گوشه‌ای از آشپزخانه‌ی طبقه‌ی همکف، تزئیناتی که بی‌ارزش شده و جا گذاشته شده‌اند.

First floor kitchen corner with deprecated frippery.

روشویی دو تا از سرویس‌های بهداشتی، لوله‌کشی ساختمان را حدود ۲۰ سال قبل، بعد از آنکه حسابی فرسوده شده بود، روکار کشیدند، چون حوصله‌ی کنده‌کاری نبود. Basins of first and second stories bathroom side by side. Piping of whole building was hastily renewed about 20 years ago.

روشویی دو تا از سرویس‌های بهداشتی،
لوله‌کشی ساختمان را حدود ۲۰ سال قبل، بعد از آنکه حسابی فرسوده شده بود، روکار کشیدند، چون حوصله‌ی کنده‌کاری نبود.

The basins of first and second stories bathrooms side by side. The piping of whole building was hastily renewed about 20 years ago.

جای خالی سه قالب عکس بر کاغذ دیواری طبقه‌ی همکف. Spots of picture frames on first floor’s living room wall.

جای خالی سه قالب عکس بر کاغذ دیواری طبقه‌ی همکف.

The spots of picture frames on the first floor’s living room wall.

پنجره‌ی حمام در طبقه اول Window in bathroom of second floor.

پنجره‌ی حمام در طبقه اول

The window in the bathroom of the second floor.

درپوش لوله‌های بخاری در دو اتاق مجاور در طبقه‌ی همکف Caps of chimney in two adjacent rooms on the first floor

درپوش لوله‌های بخاری در دو اتاق مجاور در طبقه‌ی همکف

The caps of chimney in two adjacent rooms on the first floor

حیاط کوچک ساختمان از بالکن طبقه‌ی دوم A view to the small yard on the south side of building

حیاط کوچک ساختمان از بالکن طبقه‌ی دوم

A view to the small yard on the south side of building

این پله‌ی کوچک تنها راه رسیدن به حیاط است. This small stair was the only way to the yard from the first floor flat.

این پله‌ی کوچک تنها راه رسیدن به حیاط است.

This small stair was the only way to the yard from the first floor flat.

درخت گردوی ۲۰ ساله، سرسبزی کوچکی که کل حیاط را پر می‌کرد. بند رختی که در عرض حیاط کشیده بودند هم در عکس دیده می‌شود. This 20 years old walnut tree shades whole yard in summers. The old clothesline is also visible in the picture.

درخت گردوی ۲۰ ساله، سرسبزی کوچکی که کل حیاط را پر می‌کرد. بند رختی که در عرض حیاط کشیده بودند هم در عکس دیده می‌شود.

This 20 years old walnut tree shades whole yard in summers. The old clothesline is also visible in the picture.

نمای جنوبی ساختمان از داخل حیاط View of the southern side of the building from the yard.

نمای جنوبی ساختمان از داخل حیاط

View of the southern side of the building from the yard.

چراغ پاگرد راه پله در سه طبقه در کنار هم Light bulbs in staircase in 3 floors

چراغ پاگرد راه پله در سه طبقه در کنار هم

The light bulbs in the staircase in all three floors

رنگ فرسوده‌ی سقف آخر راه پله که به گربه‌ای می‌ماند. The worn-out coloring under ceiling of staircase looks like a cat.

رنگ فرسوده‌ی سقف آخر راه پله که به گربه‌ای می‌ماند.

The worn-out coloring under ceiling of the staircase looks like a cat.

درخت در کوچه‌ی شمالی روبروی خانه‌ی سبحانی‌ها A view to the tree on the northern alley through first floor’s stairs.

درخت در کوچه‌ی شمالی روبروی خانه‌ی سبحانی‌ها

A view to the tree on the northern alley through the first floor’s stairs.

غروب آفتاب از بالکن طبقه‌ی اول Sunset from balcony of the second floor.

غروب آفتاب از بالکن طبقه‌ی اول

The sunset from balcony of the second floor.

اطلاعات این صفحه به نحوی انتخاب یا تغییر داده شده که حریم شخصی فرد یا سازمان طرف قرارداد با نگریستن حفظ شود. نام‌ها، نشانی‌ها، تاریخ‌ها، محل‌ها و هر اطلاعات شخصی و خصوصی ممکن است تغییر داده شده باشند و یا با رضایت مشتری نگریستن منتشر شده‌اند.
© ۱۳۹۰-۱۳۹۷ تمام حقوق محفوظ و متعلق به نگریستن است.
All data on this page are selected or changed in a way that protects privacy of Negaristan’s clients. Names, addresses, dates, locations and any personal data might have been changed or they are published with explicit written consents of the clients.
© COPYRIGHT 2011-2018 NEGARISTAN.COM ALL RIGHTS RESERVED