ابراهیم قرابتی ۷۹ ساله است و در ارومیه یک مغازه‌ی شیشه‌بُری دارد. او از سیزده سال پیش از هر دوست و آشنایی که از دنیا رفته عکسی روی دیوار مغازه زده است. بیشتر عکس‌ها را از آگهی‌های ترحیم جدا کرده و فقط عکس مَردان را به دیوار زده است. آقای قرابتی می‌گوید: «برای اینکه از یاد نروند عکس آنها را جمع می‌کنم. صبح که مغازه را باز می‌کنم اول یک حمد و سوره برایشان می‌خوانم و بعد کار را شروع می‌کنم.» او همسرش را هم از دست داده و تنها زندگی می‌کند. «امیر»، اسم مغازه، نام پسر آقای قرابتی است که قبلاً‌ مدتی با او در این مغازه کار می‌کرده است.

چند عکس از مغازه‌ی ابراهیم قرابتی در ارومیه ببینید. عکس‌ها را مرضیه قاضی‌زاده در مهر ماه ۱۳۹۸ برای خبرگزاری مهر گرفته است.