کشاورزان توتون در کوهسارات مینودشت صبح زود برگ‌های توتون را می‌چینند. سپس برگ‌ها را به خانه می‌برند، ریسه می‌کنند و در انباره با سوزاندن هیزم یا گاز خشک می‌کنند. استان گلستان بیشترین توتون را در ایران تولید می‌کند.

چند عکس از توتون‌کاران استان گلستان ببینید. عکس‌ها را علی اصغر قزل سفلو در مهر و محمد قجر در آبان ۱۳۹۸ برای خبرگزاری ایرنا و ایسنا گرفته‌اند.