کیانا و نیلوفر هر دو ۲۹ ساله‌اند. کیانا حقوق و نیلوفر گرافیک خوانده ولی از روی علاقه به مکانیکی، پنج ماه است که در یک تعمیرگاه در تهران شاگردی می‌کنند. آنها حتی روزهای تعطیل هم سر کار می‌آیند. علی هامونی صاحب مغازه‌ی مکانیکی از هر دوی آنها راضی است و استعداد و علاقه‌ی دخترها را می‌ستاید. این دو دوست می‌خواهند بعد از آموختن کار، تعمیرگاه خودشان را راه بیندازند و به زنان دیگر هم آموزش دهند.

چند عکس از یک روز کار کیانا و نیلوفر ببینید. عکس‌ها را محمد بابایی در آبان ماه ۱۳۹۸ برای خبرگزاری ایرنا گرفته است.