کلاغ‌های سیاه پرنده‌هایی اجتماعی هستند. آنها در دسته‌های بزرگ با هم زندگی می‌کنند و لانه‌هایشان را اغلب در حاشیه‌ی شهرها نزدیک به هم و روی درختان مجاور می‌سازند. صبح‌ها گروهی به کشتزارها، مزبله‌ها یا هر جا که چیزی برای خوردن پیدا کنند پرواز می‌کنند و قبل از غروب به لانه‌هایشان باز می‌گردند. در فصلهای پاییز و زمستان در گرگ‌ومیش غروب دسته‌های متعددشان به هم می‌پیوندند و اجتماع بزرگی تشکیل داده و گاهی در آسمان پروازهای نمایشی و شلوغ راه می‌اندازند.

حسین قلی‌خانی، عکاس باشگاه خبرنگاران، در بهمن ماه ۱۳۹۸ از کلاغ‌های سیاه در قزوین چند عکس گرفته است.