ادواردو و میگوئل پورتونی دو برادر دوقلوی پنجاه ساله اهل بوینس آیرس آرژانتین هستند. آنها با هم زندگی می‌کنند و از تولد تا حالا از هم جدا نشده‌اند. همه‌ی بستگانشان یعنی والدین، یک برادر دیگر و عموهایشان از دنیا رفته‌اند و این دوقلوها امروز هیچ کس را بجز همدیگر در دنیا ندارند. آنها حتی دوستی ندارند. فقط خودشان دو تا هستند. همه کار را با هم انجام می‌دهند. تنها حمایتی دیگری که در دنیا دارند انجمن یهودیان است که به آنها شغل داده و اندکی کمک مادی و عاطفی به آنها می‌دهد.

دو برادر با اختلاف ۷ دقیقه به دنیا آمده‌اند. با اینکه از نظر فیزیکی شبیه هم هستند ولی روحیات متفاوتی دارند. میگوئل، که برادر کوچکتر است، گستاخ‌تر و جسورتر است. ادواردو، مثل یک برادر بزرگتر، مسئولیت‌پذیر و مبادی آداب است. آنها هر روز صبح زود حتی اگر هوا بارانی باشد به پیاده‌روی می‌روند.

چند عکس از زندگی این دوقلوها ببینید. عکس‌ها را ایگناسیو کولو، عکاس آرژانتینی در سال ۱۳۹۷ گرفته است. او در این پروژه به دنبال ثبت مفاهیمی مثل وابستگی، حمایت و عشق، در عین تنهایی و آسیب‌پذیری بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Coló