یک قطار هر روز دو و نیم میلیون لیتر آب را با پنجاه تانکر برای شهر ده میلیون نفری چنای در جنوب هند حمل می‌کند. قطار آب را از یک سد روی رودخانه‌ی کائوری در فاصله‌ی ۲۱۶ کیلومتری بار می‌زند. چنای، چهارمین شهر بزرگ هند، و مرکز ایالت تامیل نادو است. این شهر یکی از مراکز صنایع موتوری، آی‌تی و داروسازی هند است. به همین دلیل در سال‌های اخیر مردم زیادی برای کار به اینجا آمده‌اند. خشکسالی و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی هم مشکل را سخت‌تر کرده است. دولت دو کارخانه‌ی آب‌شیرین کن در خلیج بنگاه ساخته ولی مشکل بزرگتر از این‌ها است. فعلاً بخشی از مشکل آب شهر را با راه حل گران و موقت قطار حل کرده است. آب از تانکرهای قطار به سیستم آبرسانی شهر پمپ می‌شود. کامیون‌ها هم بخشی از آب را برای محله‌های قفیرنشین شهر می‌برند.

چند عکس از آبرسانی به چنای ببینید. عکس‌ها را مانیش سوارپ (عکاس اسوشیتد پرس) در تیر ماه ۱۳۹۸ گرفته است.

 

هر روز یک قطار از فاصله‌ی ۲۱۶ کیلومتری برای چنای، شهری صنعتی با ده میلیون جمعیت آب می‌آورد.

 

قطار در ایستگاه جولارپت با صدها شیلنگ از آب رودخانه‌ی کائوری پر می‌شود تا فردا صبح به چنای برسد.

 

یک کارگر، در حال انتظار برای پر شدن قطار از آب رودخانه‌ی کائوری در ۲۱۶ کیلومتری چنای، آب می‌نوشد.

 

کامیون در حال حمل آب آشامیدنی در خیابان‌های چنای

 

مردم دبه‌های خود را از آب آشامیدنی که با تانکر به محله‌شان حمل شده پر می‌کنند.

 

مردم با دبه‌هایشان منتظر رسیدن آب هستند.

 

مردم با دبه‌هایشان منتظر رسیدن آب هستند.

 

مردم از شیرهای آبرسانی عمومی دبه‌هایشان را پر می‌کنند. آب شهر بجز قطار، از منابع زیرزمینی و دو کارخانه‌ی آب‌شیرین‌کن تأمین می‌شود.

 

مردم دبه‌های خود را از آب آشامیدنی که با تانکر به محله‌شان حمل شده پر می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

مردم حومه‌ی چنای با سطل از یک چاه آب می‌کشند. سطح آبهای زیرزمینی هم پایین رفته است.

 

 

مردی برای ماهی گرفتن به باقیمانده‌ی دریاچه‌ی خشک پوژال در چنای قلاب انداخته است.

 

لوله‌های آبرسانی عمومی فقط چند ساعت در روز آب دارند. این پسر منتظر آمدن آب است.